+9 47 ort zodyak yay /Elit titanlar/ Petler/ İç itemler