Silah fişi alınır. ( 15 Kılıç + 15 Çiftel + 15 ok )