15 Kılıç 15 Bıçak 10 Çiftel 10 Ok Savunmalı Okyanus Ayakkabı