Zarar Düşüşü

 • It says " Zarar Düşüşü 2% ".

  Should be " Zarar düşüşü 33% " for every single " Dark shield " grade. From one point to Perfect Master.

  Also there should be another text which is have to translated from " Reduction of the ammount of damage converted to SP consumption ".

  In game, right now; the " Zarar düşüşü " text's " % " amount shows " Reduction of the ammount of damage converted to SP consumption " text's " % " amount.

  Files

  :borg: basic.

 • Adramis Sayın forum yöneticimiz, belki ingilizce olarak kendimi açıklamada zorluk yaşamış olabilirim; Karanlık koruma adlı yetenek her düzeyde %33 hasar azaltma sağlamakta.


  Adramis Dear forum manager, maybe I had difficulty explaining myself in English; The ability called Dark Guard provides 33% damage reduction at all levels.

  :borg: basic.

  Edited once, last by Adramis ().

 • Adramis Sayın forum yöneticimiz, belki ingilizce olarak kendimi açıklamada zorluk yaşamış olabilirim; Karanlık koruma adlı yetenek her düzeyde %33 hasar azaltma sağlamakta.


  Adramis Dear forum manager, maybe I had difficulty explaining myself in English; The ability called Dark Guard provides 33% damage reduction at all levels.

  Zarar azaltma oranı %33 sabit ama oradaki %2 sana aldığın hasarın %98 inin SP' den gideceğini anlatmaya çalışıyor Karanlık Korumayı perfect seviyesine ulaştırdığında ordaki sayı %90 olacak ve böylece aldığın hasarın sadece %10 u SP den eksilecek yani aslında değişmesi gereken şey oradaki sayı değil "zarar düşüşü" terimi


  The damage reduction rate is fixed at 33%, but the 2% is trying to tell you that 98% of the damage you take will go from SP.When you get Dark Protection to perfect, the number there will be 90%, so only 10% of the damage you take will be deducted from HP, so actually what needs to change is the number there. not the term "loss reduction"

  Edited once, last by Adramis ().

 • Dostum 1 puan koruma için aldığın hasarın %50 si spne yansıtılır. P olduğu zaman 90 ın üzerinde zekayla bu miktarı %0 a kadar düşürmek mümkün oluyor çünkü sp emilimini %100+ reducelayabiliyor. Burada demeye çalıştığım şey Sayın Adramis'in wiki üzerinde yaptırmış olduğu düzeltmede " hasar azaltma% " miktarının hâlâ eski metindeki gibi %2-75 arası gözükmesi durumu; %33 sabit olması gerektiği.


  Dude, 50% of the damage you take for 1 point of protection is reflected on the spine. When there is P, it is possible to reduce this amount to 0% with over 90 intelligence because it can reduce sp absorption 100% +. What I trying to say here is that the "damage reduction%" amount of the correction made by Mr. Adramis on the wiki still appears between 2-75% as in the old text; It should be 33% fixed.

  :borg: basic.

  Edited 2 times, last by Adramis ().